Bán tất cả các loại Cân Điện Tử. Mua ngay -->

Giỏ hàng

Tổng tiền 5,058,000 ₫

Chi tiết thanh toán

Đơn đặt hàng của bạn

Sản phẩm Số tiền
Cân tính tiền UTE × 1 868,000 ₫
Cân tính tiền UTE × 1 868,000 ₫
Phí vận chuyển 50,000 ₫
Tổng đơn hàng 1,766,000 ₫